Menü Bezárás

 

A DesignPécs2018 képei ITT tekinthetőek meg.

 

Mi az a DesignPécs?

Pécs egy kreatív és élhető város. A kreatív ipar jelentős központja, melynek hatása túlmutat az ország határain, továbbá nemzetközi ismertséggel rendelkezik. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a Kreatív Ipari Klaszter és a kreatív iparágak már évek óta együttműködnek, erősítik és segítik egymást. Immáron 2014. óta minden ősszel az ő közös kezdeményezésükre és összefogásukkal kerül megrendezésre a rendezvény.

A DesignPécs – amely idén is a Design Hét Budapest rendezvény hivatalos részeként kerül megszervezésre – célja, hogy bemutassa a régió kiemelkedő kreatív ipari képviselőit és a Pécsi Tudományegyetem művészeti és tervezői műhelyét ezzel felvonultatva a helyi tervezői erőforrásokat és a lehetőségek tárházát.

Az elmúlt években a város, az egyetemi kutatók és tudósok, diákok és több, mint 50 vállalkozás által tartott találkozások keretein belül prezentálták a “Déli Régió Design”-ját: divat, kesztyűgyártás, orgona készítés, alkalmazott művészet, formatervezés, szobrászat, ékszer, építészet és lakberendezés, 3D technológiák és annak lehetőségei, gépjárműgyártás és tervezés, kézműves termékek, audiovizuális technikák – film és videó.

A DesignPécs Hét ideje alatt technológiai, építészeti, képzőművészeti kiállítások, divatbemutatók, nyitott laboratóriumok, szemináriumok, tréningek, workshopok, vásárok, fórumok, kerekasztal beszélgetések és koncertek várják az érdeklődőket.

2018-ban a DesignPécs nagyobb lesz, mint valaha! Idén további külsős partnerek, vállalkozók, kreatív alkotók, tervezők és művészek érkeznek minden szakterületről. Nemzetközi szinten kreatív ipari kordinátorok (ügynökségek, egyetemek képviselői) az Enterprise Europe Network hálózat révén segítenek a fentiek piaci megjelenítésében.

Az idei év mottója: “5 év – 5 nap design”

A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget biztosítson a helyi alkotóknak, tervezőknek, kreatív iparági szakembereknek és a művészethez kapcsolódó valamennyi embernek és vállalkozásnak, hogy bemutassák tevékenységüket és mint eddig is ingyenesen résztvehessenk a DesignPécs-en.

A részvétel páratlan és térítésmentes megjelenést biztosít. Továbbá a résztvevők találkozhatnak potenciális vásárlókkal, reklámozhatják termékeiket és megismerkedhetnek más kreatív ipari szakemberekkel is. Az Enterprise Europe Network nemzetközi üzletember találkozót (Open4Business B2B) szervezett a DesignPécs alatt, mely közelebb hozza a résztvevőket a nemzetközi kapcsolatokhoz és színes programok során csatlakozhatnak egy igazán élettel teli fesztiválhoz.

Közös célunk, hogy új életre keltsük és segítsük a régió virágzását. A rendezvény egyik fő feladata a vállalkozások és a kreatív ipar támogatása, valamint Pécs felkerülése az európai formatervezési térképre.

Az Open4Business Nemzetközi Üzletember Találkozó és Konferencia a rendezvénysorozat alatt kerül megrendezésre, mely kiváló lehetőséget nyújt a DesignPécs résztvevői számára feltérképezni és kialakítani hazai és nemzetközi együttműködéseket 16 ország vállalkozóival. Az Open4Business keretén belül plenáris ülések, fórumok, egyéni konzultációk, céglátogatások és networking események is lebonyolításra kerülnek. A rendezvénysorozat és az üzleti találkozók angol nyelven folynak, ám a programok nagy része magyar. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: https://open4business2018.b2match.io/.

 

A DesignPécs védnökei:
Dr. Páva Zsolt polgármester, Pécs Megyei Jogú Város
Dr. Miseta Attila rektor, Pécsi Tudományegyetem
Dr. Síkfői Tamás elnök, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Keresnyei János elnök, Kreatív Ipari Klaszter

 

What is DesignPécs?

 

Pécs is a creative and livable city. A significant center of creative industry, its impact goes beyond the borders of the country and has international visibility. The Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya, the Faculty of Music and Visual Arts University of Pécs, the Cultural Creative Industry Cluster and creative industry businesses have been cooperating, strengthening and helping each other for years. Traditionally the DesignPécs event is organized initiative and jointly by them in autumn every year since 2014.

 

DesignPécs – which is the official part of the Design Week Budapest event this year again – programs aim to familiarize the public with the region’s outstanding creative industry sectors and the University of Pécs art and design workshop to introduce the local design resources and the multitude of opportunities.

 

In the past few years venues maintained by the city, university researchers and academics, students and more than 50 companies  have come together to present the Design of the South: fashion, glove industry, organ production, applied art, jewelry, architecture and furnishing, 3D technologies and their possibilities, vehicle manufacturing and design, craft products, audiovisual technologies – film and video.

 

During DesignPécs Week technological, architectural, fine art design exhibitions, fashion shows, open design labs, seminars, trainings, workshops, design fairs, forums, roundtable discussions and concerts waiting for those interested.

 

In 2018, DesignPécs will be greater than ever! This year, we expect more external partners, entrepreneurs, creative creators, designers or artists working in any field of expertise.

 

“5 years – 5 days design” is the year’s motto.

 

The initiative aims to provide an opportunity for local creators, designers, creative industry professionals, and all people and businesses related to arts to showcase their activities and as regularly participation in DesignPécs is free of charge.

 

Participation means great and free visibility. In addition, participants can meet potential customers, promote their brand, and get acquainted with other creative professionals.  Enterprise Europe Network brokerage event (b2b meetings) organized during DesignPécs brings participants closer to international relationships and with colorful programs they can join to a really vital/bustling festival.

Our common goal is to revitalize and help to blossom our region. One of the main objectives of the event is to help businesses and the creative industry and also enter Pécs to Europe’s design map.

 

The Open4Business Brokerage Event and Conference will be held during the event series that gives an excellent opportunity for DesignPécs participants to networking and establishing national and international partnerships with neighboring countries entrepreneurs. Beside the b2b meetings the program also includes plenary sessions, forums, individual consultations, company visits and networking events.  The working language of the event and bilateral business meetings are English, but most of the programs are in Hungarian. Participation is subject to registration: https://open4business2018.b2match.io/ .