Menü Bezárás

Kreatív Ipari Klaszter

 

Klaszterünk 2007.  január 31-én alakult meg. 

Létrehozásának céljai:

 • A versenypiacon való sikeres működés feltételeinek megteremtése, a kulturális innovációs hálózat és innovatív ágazati szereplők koordinált együttműködésének megteremtése.
 • Kulturális termékkínálat regionális marketingjének tervezése és szervezése.
 • A kulturális háttér tevékenységek és a kulturális, kreatív ipari tevékenységek indusztriális szabályrendszerének kidolgozása és vállalkozások inkubálása.
 • Megfelelő képzési rendszer kialakítása a kulturális ágazat fejlődési irányainak megfelelően, ami magába foglalja szakmai és továbbképzések szervezését.
 • A kulturális, kreatív ipar területén elért innovatív eredmények lehető legtöbb platformon történő kommunikálása.
 • Nemzetközi kapcsolatok építése, és fenntartható transznacionális üzleti modellek kidolgozása a klasztertagok sikeres internacionalizációja érdekében
 • Az üzleti kapcsolatok erősítése német, lengyel, orosz, olasz, bolgár, horvát és szlovén partkereinkkel, kreatív ipari ágazati szereplőkkel.

További információ: http://www.kikk.hu/hu/

 

Cultural Creative Industry Cluster

 

On 31 January 2007 the Cultural Creative Industry Cluster (former name: South Transdanubian Cultural Industry Cluster) was established The cultural cluster is an institute of the Cultural Innovation Competence Centre, acting as an umbrella organisation for the creative industry of the region.

OUR MISSION: To enhance the profitability competencies of our cluster members.

Our objectives in creating the Cluster

 • To provide for the prerequisites of successful operations in the competitive market, to promote the cultural innovation network and the coordinated cooperation of actors in the innovation industry.
 • To design and organise the regional marketing of a range of cultural products.

 • To develop and incubate the industrial and operative regulations governing cultural background activities and cultural operations.

 • To deal with requirements, plans and projects affecting the cultural sector in the RIS and Competitiveness (Development) “Pólus” Project, and to generate innovative developments.

 • To establish a suitable training system, according to the direction of development in the culture industry, including the organisation of professional further education.

 • To participate in the organisation and implementation of programmes and events related to the investments as part of the European Capital of Culture Programme.

 • To create a uniform set of norms to improve the market operations of actors in the culture industry based on innovative methods.

 • To communicate the achievements in the field of the culture industry with a variety of tools.

 • To share experience with Croatian and Slovenian industry actors, to exchange methodology and results, and to assist their preparation.

 

More information: http://www.kikk.hu/en/