Menü Bezárás

TSP-Art Lab

A TSP-Art Lab 2014-ben jött létre, célunk a magas színvonalú fotó-és cinematográfiai, valamint digitális grafikai szolgáltatások nyújtása mellett a szakma iránti lelkesedés továbbadása a következő generációk számára. 2017 óta akkreditált fényképész tanműhelyként, jelenleg 10 diákkal működünk. Szolgáltatásaink minőségét a helyi szinten kiemelkedő technikai felszereltség mellett munkatársaink töretlen lelkesedése és profizmusa adja.

Munkáink letisztultságot, minimalizmust és naprakészséget tükröznek, amely a kiállított képeink esetében is igazak. A megjelenő folyadékok nonfigurális, absztrakt ábrázolásának célja az egyéni képzelőerő előhívása, így a fényképek egyfajta önreflexióként is értelmezhetők. Mindenkinek mást mutatnak, a végeredmény sosem ugyanaz.

A fényképész Kovács Tamás számára ennek érvényesülése elsődleges szempont valamennyi művészi témájú munkája esetében, kiállításain is visszaköszönnek a cím nélküli, képzeletnek szabad utat engedő fotók.

English:

TSP-Art Lab was set up in 2014, with the intention not only to provide high quality standards in photography, cinematography and digital graphic design, but to pass on enthusiasm for the profession to future generations. Since 2017, we’re operating as an accredited workshop besides the local vocational school, currently with 10 students altogether. The quality of our services is mainly determined by the outstanding technical background we have, and for sure by the professionalism of our colleagues.

Our work reflects simplicity, minimalism and up-to-dateness, which are also true in case of the exhibition photos. The aim of the non-figurative, abstract portrayal of different fluids is to recall individual imagination, in the end, the photos could be interpreted as a form of self-reflection. Everyone sees them differently, the outome is never identical.

For the photographer, Tamás Kovács, this is a primary aspect in all of his artistic photos, his previous exhibitions have also been dominated by unlabeled pictures, that set imagination free.

Posted in Résztvevők