Menü Bezárás

Célunk, az iskolai hagyományokat megtartva, a gazdasági változásokat figyelembe véve tájékozott, képzett szakemberek nevelése.

A mai iskola elődjében 1954-ben kezdődött a szakmunkások képzése.
Iskolánk az 1981/82-es tanévtől jelenlegi helyén, Pécs kertváros málomi városrészben korszerűen felszerelt, modern épületegyüttesben működik.
Ma a megye egyik legnagyobb középfokú szakképző intézménye. Az 1200 nappali tagozatos tanuló egy része bejáró, illetve kollégista.
 
Kiemelkedő képességű tanulóink számos győzelmet és előkelő helyezést értek el közismereti és szaktárgyakból, valamint a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyeken.  Pedagógusaink kellő tapasztalatok birtokában segítik a szükséges tudás megszerzését. Ennek birtokában a tanulók az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák közül választhatnak. E korszerű oktatási rendszerben résztvevők négy év alatt tehetnek érettségi vizsgát. A 8. osztályra épülő szakképzésben 3 év alatt, az érettségire épülő szakképzés esetén 2 év alatt szerezhetnek szakmát tanulóink.

A hatékony oktató-nevelő munkát segíti a videó rendszer, a stúdió, a nyelvi labor. A számítástechnika tantárgyi. tanfolyami, és szakköri tanítására alkalmasak szaktantermeink. A számítástechnika alapjaival minden tanulónk megismerkedik.

A szakközépiskolások gyakorlati oktatása az iskola tanműhelyeiben, a szakképzős tanulók gyakorlati képzése üzemekben, vállalkozóknál történik.
A tudományos eredmények, kulturális értékek megismerését szolgálja a tizennégyezer kötetes könyvtár , folyóirat- és fonotéka gyűjtemény.
Iskolánk aulája ünnepségek, diákrendezvények színhelye.  Az iskolánk életének nincs vége az utolsó kicsengetéssel. Szabadidejükben a tanulók különféle diákkörökben tevékenykednek. Tornatermünk a szabadtéri pályákkal együtt a tömegsport és versenysport színhelye.